Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Το site Psifisto.gr ανήκει στην Μιχαέλα Τσουκνάκη (εφεξής και για συντομία αναφερόμενη ως «διαχειρίστρια»). Οι Γενικοί Όροι του Psifisto.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί, μη περιεχόμενοι στο παρόν όροι και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποτελούν συμβατικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο και ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας Psifisto.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ της διαχειρίστριας και των μελών ή χρηστών του Psifisto.gr. Το μέλος ή χρήστης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Psifisto.gr δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με αυτούς κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης ή μέλος στο Psifisto.gr. Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Γενικούς Όρους και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στο Psifisto.gr.